Tai keo

Nếu con của bạn có tai keo, nó có nghĩa là có chất lỏng trong không gian phía sau thùng loa. Triệu chứng chính của tai keo là khó nghe. Thính giác mất trong một thời gian dài trong những năm đầu có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ và ngôn ngữ. hững điểm chính cần nhớ về tai keo với tai keo có chất...