Khi người bị oan sai chết thì thân nhân mới được bồi thường

Mới đây luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước vừa được thông qua quốc hội đối với người thân thích của người bị oan trong tố tụng hình sự ! Chủ nhiệm UB Pháp luật và Quốc Hội Nguyễn Khắc Định đã trình bày báo cáo giải trình và chỉnh sửa dự thảo luật trước kho quốc hội biểu quyết, báo cáo đã nhấn mạnh...

Những công ty luật uy tín ở Hồ Chí Minh

Những công ty luật dù ở Hà Nội hay ở thành phố Hồ Chí Minh, những công ty phụ trách về luật luôn có uy tín và tạo được lòng tin với khách hàng. Tại thành phố Hồ Chí Minh có những công ty luật để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng gồm cá nhân hay những tập đoàn. Hồ Chí Minh là một thành phố có số lượng dân...