Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Khi doanh nghiệp mở rộng soản xuất kinh doanh tại nhiều các địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp đó phải làm thủ tục gì để có thể sản xuất kinh doanh tại địa điểm đó, theo quy định luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó có thể mở chi nhánh hoặc văn...

Tài sản góp vốn vào công ty

Tài sản góp vốn vào công ty Khi thành lập công ty một trong các vấn đề rất quan trọng của chủ sở hữu công ty đó là vốn góp, có thành viên góp vốn bằng tiền mặt, có thành viên góp vốn bằng tài sản, có loại tài sản phải đăng ký, có loại tài sản không phải đăng ký, vậy khi góp vốn một trong các tài sản đó thì...

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Một công ty chịu sự quản lý của rất nhiều cơ quan, vì vậy khi doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin thì phải có nghĩa vụ báo cáo cho cơ quan quản lý đó biết về việc thay đổi của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên không phải vấn đề nào cũng phải báo cáo sự thay đổi,...

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp Theo quy định pháp luật thì tổ chức và cá nhân có quyeefn thành lập doanh nghiệp tại việt nam, tuy nhiên không phải cá nhân nào, pháp nhân nào, tổ chức nào cũng được phép thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Vậy theo quy định...

Tư vấn về quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc

Hiện nay, quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc. Các chế độ được hưởng khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Các quy định hiện hành, khi thôi việc người lao động sẽ được nhận được các chế độ sau: Đầu tiên, bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao động không đủ điều kiện...

« Older Entries