Cá nhân có quyền lợi gì trong luật an ninh mạng?

Cá nhân có quyền lợi gì trong luật an ninh mạng?

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 với tỷ lệ 86.86% số đại biểu tán thành, với số ký hiệu là Luật số 24/2018/QH14. Luật an nình mang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Bộ luật quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; đồng thời triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

luật an ninh mạng

Cá nhân có quyền lợi gì trong luật an ninh mạng?

Với phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng, các tổ chức, và các cá nhân được hoạt động trên một môi trường không gian mạng quốc gia sẽ được bảo đảm an toàn, lành mạnh hơn trước, hạn chế tối đa các yếu tố, nguy cơ xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như: bị đánh cắp thông tin cá nhân; bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; bị vu khống, làm nhục, công kích bôi nhọ; hạn chế mã độc; loại bỏ dần các hành vi đánh bạc, cá độ, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, kích động bạo lực, mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng; bảo vệ chặt chẽ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng; trẻ em được bảo vệ trên không gian mạng…; bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài về sự quản lý, tương thích các quy định của pháp luật và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện.

tìm hiểu về luật thông tin mạng

Theo khoản 1 Điều 2 của Luật An ninh mạng quy định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Từ khái niệm này và qua nghiên cứu các nội dung trong Luật An ninh mạng, có thể thấy Luật An ninh mạng trực tiếp bảo vệ 05 quyền con người sau đây:

(1) Quyền sống, quyền tự do cá nhân; quyền bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ.
(2) Quyền không bị can thiệp vào đời tư, gia đình, chỗ ở hoặc thư tín.
(3) Quyền không bị xâm hại danh dự hay uy tín cá nhân.
(4) Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo của công dân.
(5) Quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt của công dân.

an toàn thông tin mạng

Trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt trên không gian mạng. Hy vọng những thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu thông tin. Nếu có bất kì thắc mắc nào khác, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *