Cấp dưỡng cho con ngoài giá thú được thực hiện ra sao?

Cấp dưỡng cho con ngoài giá thú được thực hiện ra sao?

Trước thực trạng có rất nhiều trường hợp người nam và người nữ sống chung với nhau nhưng không phải là vợ chồng mà lại có con riêng, thì khi xảy ra tranh chấp thì việc phân chia tài sản chỉ có duy nhất là con cái chứ không có tiền bạc và đất đai vì pháp luật không giả quyết các vấn đề của những người chưa chính thức là vợ chồng.

Việc tham gia vào việc phân chia con cái đơn giản là vì pháp luật muốn bảo vệ quyền lợi cao nhất của đứa trẻ.

Theo Choibanca chia sẻ, thì việc cấp dưỡng được thực hiện như sau:

  • Theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000, ở điều 2 khoản 5 thì nhà nước không phân biệt quyền lợi giữa các người con dù là con trong hay ngoài giá thú, con nuôi hay con ruột.
  • Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng các cách tương tự hay chuyển giao cho người khác.
  • Phương thức cấp dưỡng có thể bằng tiền mặt hoặc vật chất sao cho nhu cầu của người được chu cấp được đảm bảo. Có hai cách cấp dưỡng: cấp dưỡng một lần và cấp dưỡng theo định kỳ. Cấp dưỡng một lần thường được thực hiện cho những trường hợp đền bù, bồi thường giữa người không quen biết. Còn cấp dưỡng theo chu kỳ được thực hiện thường xuyên, liên tục và được dùng nhiều nhất.
  • Khi cấp dưỡng, người cấp dưỡng có thể đưa tiền trực tiếp hoặc đổ thẻ ngân hàng cho người nhận.

Nếu không thực hiện theo luật thì sao?

Khi không thực hiện theo luật đề ra thì người phải bồi thường đã vi phạm pháp luật. Với tình tiết vi phạm này dựa trên mức nặng nhẹ mà có thể bị nhắc nhở, phạt tiền hoặc đi tù.

Thế nên trong các trường hợp có yêu cầu cấp dưỡng thì nguồi bị yêu cầu luôn phải thực hiện theo những gì luật pháp đã đề ra.

Trước tình trạng vợ chồng không cưới, mà sống chung với nhau dẫn đến có con chung. Khi giữa hai người có vấn đề xảy ra thì người không nuôi trẻ sẽ phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho trẻ tới tuổi trường thành. Mức độ cấp dưỡng sẽ được định giá theo mức cấp dưỡng căn bản nhà nước đề ra.

Có thể tạm ngừng cấp dưỡng hay không?

Có. Trong quá trình diễn ra cấp dưỡng nếu giữa bên cấp dưỡng và người nhận cấp dưỡng có thỏa thuận được với nhau về chế độ cấp dưỡng. Việc cấp dưỡng lại hay không cũng phụ thuộc tất cả vào thỏa thuận trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *