Currently Browsing: Pháp Luật

Những thay đổi trong luật chứng khoán sửa đổi 2019

Kết thúc kỳ họp thứ năm, Quốc hội đã thông qua và duyệt kế hoạch sửa đổi Luật chứng khoán vào năm 2019. Luật chứng khoán sửa đổi được trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến trong kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2019, được chính thức thông qua vào tháng 10/2019 tại kỳ họp thứ 8. Và theo các cuộc dự thảo thì Luật chứng...

Điều Luật Mới Nhất Cho Người Sử Dụng Ma Túy Trái Phép

Trước đây, luật dân sự đã có quy định người sử dụng trái phép các chất ma túy có thể bị phạt tù tùy mức. Từ 2018, hành vi này sẽ không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa mà chỉ bị xử phạt bằng tiền. Bạn đã từng đọc luật mới nhất cho những người sử dụng ma túy trái phép chưa? Trước đó, nếu theo Bộ luật...

Bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn khi nào?

Bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn khi nào? Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không? Căn cứ Điều 45 Luật việc làm 2013 về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp” Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng...

Làm gì để loại bỏ rủi ro hình sự trong điều hành doanh nghiệp

Phần còn lại của Việt Nam và toàn bộ thông qua việc sử dụng “ Việt Nam có tài và tài năng của Việt Nam có một phần của họ. Thời gian kết hôn với nhau, từ ngày 1/1/2018. khu dân cư Phần Lan, vi | Trong khi đó, chúng tôi có thể sử dụng một số thứ khác nhau. Bố trí chúng cho đến khi bạn thích Thế giới là...

Một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11.     Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa:  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 28 và khoản 29 Điều 3 như sau: “1. Hoạt động giao thông đường thủy nội...

Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao...

« Older Entries Next Entries »