Chia sẻ từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật

Chia sẻ từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật

 

Tiếng anh chuyên ngành luật vô cùng phong phú. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bộ từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật kèm theo cách đọc. Các bạn cùng theo dõi và lưu lại nha.

==> Xem thêm: Thang điểm đềthi Toeic: https://www.anhngumshoa.com/tin-tuc/thang-diem-toeic-cach-tinh-diem-toeic-format-moi-chuan-nhat-34838.html

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật

1. Tên gọi của một số văn bản Luật

Decision /dɪˈsɪʒ.ən/: Quyết định

Decree /dɪˈkriː/: Nghị định

Ordinance /ˈɔː.dɪ.nəns/: Pháp lệnh

Circular /ˈsɜː.kjə.lər/: Thông tư

Joint Circular /dʒɔɪnt, ˈsɜː.kjə.lər/:  Thông tư liên tịch

Resolution /ˌrez.əˈluː.ʃən/: Nghị quyết

Directive /daɪˈrek.tɪv/: Chỉ thị

Convention /kənˈven.ʃən/: Công ước

Bill /bɪl/: Dự thảo

Code /kəʊd/: Bộ Luật

Protocol /ˈprəʊ.tə.kɒl/ : Nghị định thư

Constitution /ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən/: Hiến pháp

Treaty/pact/compact/accord : /ˈtriː.ti/ , /pækt/, /kəmˈpækt/, /əˈkɔːd/: Hiệp ước

By – law document: Văn bản dưới luật

Supplement /Modify/ amend: /ˈsʌp.lɪ.mənt/, /ˈmɒd.ɪ.faɪ/, /əˈmend/ : Bổ sung, sửa đổi

2. Tên của một số thành phần có trong các văn bản quy phạm pháp luật

Part /pɑːt/ : Phần

Chapter /ˈtʃæp.tər/ : Chương

Section /ˈsek.ʃən/: Mục

Article /ˈɑː.tɪ.kəl/ : Điều

Clause /klɔːz/ :Khoản

Point /pɔɪnt/: Điểm

Appendix /əˈpen.dɪks/ : Phụ lục

==> Xem thêm: Test online đề thi Toeic có điểm ngay: https://www.anhngumshoa.com/tin-tuc/thi-thu-toeic-online-nhu-that-mien-phi-co-diem-ngay-37347.html

Từ vựng văn bản pháp luật

Từ vựng văn bản pháp luật

3. Một số từ vựng cần biết khi xem một văn bản pháp luật

Scope of regulation: Phạm vi điều chỉnh

Subjects of application: Đối tượng áp dụng

Effect: Hiệu lực thi hành

Transitional provision: Điều khoản chuyển tiếp

Trên đây là một số thuật ngữ chuyên ngành Luật mà bạn cần biết để có thể nâng cao trình độ. Ngoài ra bạn cũng nên trau dồi thêm khả năng nghe nói vì ngành luật cần phải giao tiếp rất nhiều, nếu có tiếng Anh tốt bạn sẽ có thêm cơ hội được cộng tác với các doanh nghiệp nước ngoài và có thêm trải nghiệm mới.

Bạn có thể tham khảo từ vựng tiếng anh các chuyên ngành khác vô cùng phong phú tại Anh ngữ Ms Hoa: Anhngumshoa.com.

Anh Ngữ Ms Hoa – tiền thân là Ms Hoa TOEIC – là thương hiệu trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam. Anh Ngữ Ms Hoa được thành lập bởi Founder là Cô Ms Hoa từ tháng 10/2012. Đến nay, Anh Ngữ Ms Hoa đã có 14 cơ sở tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và trở thành địa chỉ đào tạo TOEIC 4 kỹ năng – tiếng Anh giao tiếp chuyên nghiệp – tốt nhất hiện nay.

Một trong những điều khiến Anh Ngữ Ms Hoa luôn khác biệt chính là Đội ngũ sứ giả – những người đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục TOEIC. Mỗi giáo viên của Anh Ngữ Ms Hoa là một sứ giả truyền cảm hứng ngôn ngữ – mang vẻ đẹp tiếng Anh đến với mọi người. Những sứ giả của Ms Hoa không chỉ là người thầy, mà còn là người bạn, người anh chị em, người đồng hành cùng các học viên trên con đường chinh phục tri thức.

Thêm vào đó, giáo trình và tài liệu giảng dạy tại Anh Ngữ Ms Hoa cũng được tự tay đội ngũ Sứ giả biên soạn, trau chuốt kỹ lưỡng từ nội dung đến hình ảnh… Các tài liệu liên tục được bổ sung, cải thiện từng năm, bám sát theo xu hướng ra đề thi TOEIC thực tế.

Sổ tay các thuật ngữ pháp lý cơ bản trong tiếng anh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *