Hình thức xử phạt đối với hành vi trốn thuế nhà nước

Hình thức xử phạt đối với hành vi trốn thuế nhà nước

Trong luật pháp Việt Nam, việc trốn thuế là việc làm trái pháp luật, vì thế, hình thức phạt đối với hành vi trốn thuế sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng mức độ.

1. Tính trên số lần trốn thuế, số thuế gian lận phạt tiền 1 lần đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ 2 có 2 tình tiết giảm nhẹ khi có 1 trong các hành vi vi phạm dưới đây:

+ Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp sơ khai thuế theo quy định

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng tiền thuế được hoàn lại, số tiền thuế được miễn giảm

+ Lập hóa đơn sai về số lượng, giá trị hàng hóa bán ra làm căn cứ kê khai thuế thấp hơn thực tế

+ Lập hồ sơ hủy hàng hóa hoặc giảm số lượng hàng hóa không đúng thực tế giúp làm giảm số tiền thuế phải nộp

+ Không ghi chép các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không kê khai hoặc kê khai không trung thực làm giảm số thuế phải nộp

+ Sử dụng hàng hóa được miễn thuế không đúng với mục đích quy định

+ Không xuất hóa đơn khi bán hàng hoặc ghi giá thấp hơn giá trị thực tế cần phải thanh toán

+ Sửa chữa, tẩy xóa chứng từ kế toàn làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn trả lại

+ Hủy bỏ chứng từ kế toàn làm giảm số thuế phải nộp

+ Hàng hóa vận chuyển trên đường không có chứng từ hợp pháp

2. Tính trên số lần trốn thuế phạt tiền 1,5 lần đối với người nộp thuế khi vi phạm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định: vi phạm lần đầu, có tình tiết nặng hoặc vi phạm lần 2 có tình tiết giảm nhẹ

3. Tính trên số lần trốn thuế phạt 2 lần đối với người nộp thuế khi có hành vi trốn thuế, gian lận thuế: vi phạm lần thứ 2 không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ 3

4. Tính thuế số lần trốn thuế phạt tiền 2,5 lần đối với người nộp thuế khi có hành vi trốn thuế, gian lận thuế: vi phạm lần thứ 2 ó tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần 3 không có tình tiết giảm nhẹ

5. Tính thuế số lần trốn thuế phạt 3 lần đối với người nộp thuế khi có hành vi gian lận, trốn thuế: vi phạm lần 2 có 2 tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ 3 có tình tiết tăng nặng…

Trên đây là một số hình thức xử phạt đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp trốn thuế. Tùy thuộc vào mức độ mức xử phạt sẽ khác nhau.

Nguồn: http://tuvanphapluatcela.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *