Luật lao động quy định về nghỉ việc của người lao động

Luật lao động quy định về nghỉ việc của người lao động

Theo quy định tại khoảng 9 điều 26 bộ luật lao động năm 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng của người lao động, trong đó có việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Khi tự ý nghỉ việc người lao động phải thực hiện đúng pháp luật mà không cần người sử dụng lao động cho phép.

luat-lao-dong-ve-nghi-viec

Luật lao động quy định về nghỉ việc của người lao động

Theo khoản 3 điều 37 của luật lao động năm 2012 thì người lao động làm việc theo hợp đồng không xác đình thời hạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết ít nhất là 45 ngày. Trừ trường hợp phụ nữ mang thai có thể chấm dứt hợp đồng sớm hơn được quy định tại điêu 156 của luật lao động. Bạn nên thông báo tới người sử dụng lao động bằng văn bản về việc thôi làm, nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng, thời điểm nghỉ việc và yêu cầu phòng ban xác nhận thông báo của bạn.

luat-lao-dong-ve-nghi-viec

Luật lao động quy định về nghỉ việc của người lao động

Về việc trả lương và nhận trợ cấp khi nghỉ việc

Bạn đã nghỉ việc và thực hiện các thủ tục theo đúng pháp luật vì vậy bạn có quyền được nhận lương và quyền lợi của mình

Theo khoản 1, điều 48 của luật này, khi người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động có nghĩa phụ phải trả trợ cấp khi họ nghỉ việc. Mỗi một năm làm việc bạn được trợ cấp nửa tháng tiền lương.

Khoản 2, điều 47 trong thời hạn 7 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng hai bên gặp mặt và thanh toán các khoản đầy đủ. Hạn giải quyết là không quá 30 ngày. Vì vậy sau khi nghỉ việc không quá 30 ngày công ty phải trả trợ cấp khi nghỉ việc và tiền lương cho bạn.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *