Một chiếc đồng hồ kích thước to hay nhỏ sẽ tốt hơn?

Một chiếc đồng hồ kích thước to hay nhỏ sẽ tốt hơn?

Nếu chưa đeo đồng hồ bạn sẽ nghĩ mình chỉ cần một chiếc là đủ, tuy nhiên đây là một sai lầm. Nếu bạn có thể mặc quần sóc đến đám cưới, hay mặc một chiếc áo đỏ đến đám tang thì có lẽ 1 chiếc đồng hồ cho mọi hoàn cảnh cũng không phải là vấn đề lớn lắm.
 Đồng hồ không thực sự quá đắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *