Người giao kết hợp đồng lao động

Người giao kết hợp đồng lao động

Người giao kết hợp đồng lao động

Khi làm việc trong một công ty ai cũng mong muốn được ký hợp đồng lao động, việc ký hợp đồng lao động sẽ giúp người lao động yên tâm làm việc và cống hiến cho công việc nhiều hơn, vậy khi người lao động muốn ký hợp đồng lao động thì phí người sử dụng lao động ai là người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Theo quy định tại Điều 3 nghị định 05/2015 hướng dẫn về người giao kết hợp đồng lao động như sau.

Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động

1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;

c) Chủ hộ gia đình;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

3. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Trên đây là quy định của pháp luật về người giao kết hợp đồng. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006500 để gặp luật sư tư vấn hoặc tham khảo bài viết tai website: luattoanquoc.com

Xin chân thành cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *