Tài sản khi cưới là của ai ? – Luật NQH Việt Nam

Câu hỏi :

Mình kết hôn được 2 năm, có được bố mẹ cho 5 chỉ vàng khi cưới.
Mình muốn hỏi chồng mình có được bán số vàng đó khi không được sự đồng ý
của mình không?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về Tài
sản chung của vợ chồng:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do
lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng
và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định
tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc
được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”

Trường hợp khi cưới, bố mẹ chị tặng 5 chỉ vàng này cho vợ chồng chị hoặc
chị và chồng mình thỏa thuận với nhau đây là tài sản chung thì 5 chỉ vàng này
được coi là tài sản chung của vợ chồng chị. Đối với trường hợp không có căn cứ để
chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên
thì tài sản đó được coi là tài sản chung. (khoản 3 Điều này)
Mà theo khoản 1 Điều 35 của Luật này quy định về Chiếm hữu, sử dụng, định
đoạt tài sản chung thì:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa
thuận.”

Vậy, khi chồng chị muốn sử dụng 5 chỉ vàng này vẫn cần sự thỏa thuận của
hai vợ chồng.
Đối với trường hợp, bố mẹ chị tặng 05 chỉ vàng này cho mình chị và vợ
chồng chị không có thỏa thuận về việc đưa 05 chỉ vàng này vào khối tài sản chung
thì theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về
Tài sản riêng của vợ, chồng

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết
hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài
sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của
Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo
quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.”

Theo đó, 05 chỉ vàng này là tài sản riêng của chị và chị có quyền tự định đoạt
số tài sản này. Chồng chị muốn sử dụng thì vẫn phả có sự đồng ý của chị.
Như vậy, việc chồng chị sử dụng số tài sản là 5 chỉ vàng này vẫn cần có sự
đồng ý của chị.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về vấn đề của bạn . Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài Luật sư tư vấn hôn nhân và gia đình qua HOTLINE 19006588 của Luật NQH Việt Nam để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng ./.

One Responseto “Tài sản khi cưới là của ai ? – Luật NQH Việt Nam”

  1. Bạn có thể tìm hiểu qua :
    – Luật NQH Việt Nam : https://luatnqh.vn/
    – Tổng đài tư vấn luật hôn nhân và gia đình : https://luatnqh.vn/tu-van-luat-hon-nhan-gia-dinh-truc-tuyen/
    – HOTLINE 19006588

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *