Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

Khi một doanh nghiệp muốn chuyển một người lao động sang làm công việc khác trong thời gian tam thời thì doanh nghiệp đó phải đáp ứng điều kiện gì, hoàn cảnh như thế nào thì doanh nghiệp mới được chuyển người lao động sang làm một công việc tạm thười khác. Theo quy định điều 8  nghị định 05/2016 quy định về điều kiện doanh nghiệp tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác như sau.

Điều 8. Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

Người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước;

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

3. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Trên đây là quy định pháp luật về trường hợp người lao động luân chuyển tạm thời người lao động sang làm một công việc khác. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 19006500 để gặp luật sư tư vấn hoặc tham khảo bài viết tại website: luattoanquoc.com.

Xin chân thành cảm ơn.

Bài viết tham khảo.

Tư vấn bảo hiểm xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *