Trình tự thực hiện tách và gộp sổ đỏ mới nhất

Tách, gộp sổ đỏ là những thủ tục hiện nay đang được rất nhiều người đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ chuẩn bị khi thực hiện. Dưới đây là thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn hãy cùng theo dõi nhé!

Chuẩn bị hồ sơ

Khi đất của bạn thuộc diện được phép tách, gộp sổ đỏ, bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theoThông tư 24/2014/TT-BTNMT tại Khoản 11 Điều 9 như sau:

+ Đơn đề nghị tách hoặc hợp thửa.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai.

Đối với trường hợp tách, gộp do nhận quyền sử dụng đất tại quy định điểm K, điểm 1 thuộc khoản 1 của điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP cần có thêm:

+ Biên bản kết quả hoà giải tranh chấp đất đai được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận.

+ Thoả thuận liên quan đến việc xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp hay bảo lãnh.

+ Quyết đinh hành chính giải quyết tố cáo, khiếu nại đất đai; quyết định của tòà án nhân dân và quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.

+ Văn bản công nhận kết quả đấu giá thành công quyền sử dụng đất phù hợp quy định pháp luật.

+ Văn bản chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung.

Hoàn tất thủ tục, bạn đem nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ được gửi đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Sau khi xem xét hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc nhằm chuẩn bị hồ sơ địa chính.

Nếu đất không phải trích đo địa chính: Trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính. Sau đó, gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nếu đất phải trích đo địa chính: Thời hạn trong vòng 07 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích đo địa chính đất, làm trích lục bản đồ địa chính và trích sao hồ sơ địa chính. Hồ sơ đầy đủ được gửi đến sở Tài nguyên và Môi trường.

Kể từ ngày nhận trích lục bản đồ địa chính cũng như trích sao hồ sơ địa chính không quá 03 ngày. Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho thửa đất cũ. Đồng thời, trình UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận thửa đất mới.

Thời gian làm việc không quá 03 ngày kể từ ngày nhận tờ trình, UBND tỉnh xem xét điều kiện và ký nếu đã hợp lệ rồi gửi Giấy chứng nhận về sở Tài nguyên và Môi trường.

Trách nhiệm của sở Tài Nguyên và Môi trường

Nhận được Giấy chứng nhận cho thửa đất mới mà UBND tỉnh đã chấp thuận. Ngay trong ngày hoặc chậm nhất vào ngày làm việc sau đó, sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

+ Trao Giấy chứng nhận thửa đất mới bản chính cho người sử dụng đất.

+ Gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ liên quan quyền sử dụng đất quy định.

+ Thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Trên đây là quy trình các bước khi tách, gộp sổ đỏ theo quy định. Hy vọng bạn đã phần nào cung cấp cho bạn kiến thức hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *