Tư vấn về quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc

Tư vấn về quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc

Hiện nay, quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc. Các chế độ được hưởng khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Các quy định hiện hành, khi thôi việc người lao động sẽ được nhận được các chế độ sau:

Đầu tiên, bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Mức ảnh hưởng được tính, môi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng mức lương bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Xem thêm: Tạm thời gian chuyển người lao động làm việc khác

Nhưng, chế độ này được thực hiện sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH hoặc khi ra nước ngoài để định cư.

Thứ hai, việc trợ cấp thất nghiệp, nếu công ty thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Với mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị thất nghiệp.

Xem thêm: Áo khoác học sinh

Thứ 3, trợ cấp thôi việc, tính theo thời gian làm việc tại một công ty hoặc một doanh nghiệp trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mỗi năm làm việc là 1/2 tháng lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề Các quyền lợi người lao động được hưởng sau khi thôi việc . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng tìm hiểu trên các trang mạng, hoặc nhờ người quen nếu có kinh nghiệm về ngành này giúp đỡ, để được hỗ trợ sớm nhất về những vấn đề bạn đang gặp.

Xem thêm: Đồng phục áo khoác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *